fbpx

ilişkiler evlilik ve gerçek birliktelik konusu üzerine bu güne kadaar çok şey yazıldı.Birbirleri için karar vermekte zorlanan bir çifte Hellinger genç bir erkeğin hikayesini anlattı.Genç adam alacağı araba konusunda devamlı kararsızlık yaşıyordu, oysa en çok istediği şey arabasıyla çevrede tur atmaktı. Araba almayı yine bir yıl ertelemeye karar vermişti, belki gelecek sezon çıkacak olan modeller çok daha güzel olacaktı. Fakat her yıl yine hep eksik bir şeyler bulduğu için bir yıl daha erteliyordu, böylelikle yıllar geçti. Bu hikayenin sonunun iyi bitmeyeceğini herkes tahmin edebilir. Genç adam uzun zaman sonra korkular yasamaya başladı. Bir gün ani bir kararla  göz açıp kapanacak kadar kısa zamanda her ne olursa olsun bir araba almaya karar verdi. Çok ani hareketinden dolayı bir kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.

Bu durumda aşkın ihtirası ve duygusallığı nerede kalıyor? Bu
hikaye biraz fazla köklü değil mi? Hellinger’i bazı şeyleri masumiyetten
çıkardığı için suçlayamayız.

Kendisinin severek ve sık sık  anlattıkları sadece kendi hikayelerinde  değildir. Aynı zamanda terapi esnasında da altını çizerek şiddetle işaret ettiği şeylerdi..Yapılan bazı davranışların etkileri ve sonuçları olduğudur.Hayat gerçekten tereddüt edenleri böyle ağır  şekilde cezalandırıyor  mu?

Doğru erkek ve doğru kadın nasıl bulunur?

Doğru erkek ve doğru kadın nadiren bulunur…

Okurlar çevresindeki tanıdıklarının yaşamlarını dikkatle izlesinler. Partner arayışında dış görünüş, karakter, mesleki kariyer açısından en yüksek derecede olanını arayanlar simdi ne durumdalar? Benim tahminime göre bu kişiler genelde yaşadıkları kısa ve mutsuz ilişkilerden sonra yalnız kalan kişilerdir.Ve depresyondadırlar.

Doğru erkek ve doğru kadın nadiren bulunur. İyi erkek ve iyi kadın yeterince alışılmış olandır

Bert Hellinger

Bazen çok büyük aşklarla başlayan evlilik veya
birliktelikler yine de kalıcı olmaz. Sadece doğru kişiyi bulmuş olmak yeterli
olmuyor. Aşk sadece aşırı istek değil ayni zamanda>>mantık<< ister.
Hellinger’e göre mantıksız aşklar her zaman eğri gider. Bu sözleri daha önce
büyük annelerimizden duymamış mıydık? Görünüşe bakılırsa Hellinger’e göre
ilişkilerde ihtiras ve romantizme fazla yer kalmıyor. Ancak gerçek yasamda
ihtiraslı başlayan aşkların düzenden takdir ve hürmet görmedikleri zaman kalıcı
olamayacaklarıdır.

Mantıksız aşklar her zaman eğri gider

Bert Hellinger

Sistemik düzende; bir evlilik yaşamış ve önceki evliliğinde birkaç çocuğu olan bir erkekle evlenen kadının hikayesi;normal düzende erkeğe göre ilk sırada çocuklar ön plandadırlar ve daha sonra evlendiği kadın ve varsa çocukları gelir. Bu aşk sadece kadının düzene uygun olarak çocukların ilk sırada, kendisinin de ikinci sırada olmasını kabullenmesiyle kalıcı olur.

İlişkiler ve evliliklerin bitmesinin en büyük sebeplerinden birisi….

Sistemik aile dinamiklerinde düzenin istediklerinin
kabullenilmemesidir. Çok romantik bir aşk dahi bunu dengeleyemez. Aşk; diğer
sistemlerin düzenini bozmaya çalıştığı sürece, neye mal olursa olsun yıkılmaya
mahkum olur. Tamda bu kumaştan romanlar dünya literatüründe yazılmıştır. Erkek
ve kadın çok tatlı çılgınlıklarla dünyada sadece kendilerinin var olduklarını
sanırlar. Yaşadıklarının aile sistemini ne şekilde etkilediğini göremezler.

Bir örnekle açıklamak istiyorum.Bir bayan danışanım evli ve
çok çocuklu bir erkekle tanışmıştı. Erkek bu bayan için boşanmış ve onun yanına
taşınarak evlenmişti. Çocuklar annelerinde kalmışlardı. Yeni aşkın ihtirası
çabuk bitmişti. 3 ay sonra danışanımın hislerini kontrol ederek bana söylediği
sözler şöyleydi “Vicdanım rahat olarak evlenmedim”

Bu sözleri şimdi duyduğumda daha dikkate alırım, çünkü daha
önce Bert Hellinger’in söylediklerini tam anlayamamıştım.

Evli çift kısa süre sonra sabahtan akşama kadar evde yaşanan küçük şeylerden dolayı devamlı tartışır hale gelmişlerdi, mesela banyodaki dağınıklık vb. gibi küçük şeyler. Bu küçük tartışmalar zamanla hayatı cehenneme çevirip araya geçilmez duvarlar örülürse, bundan şunu çıkarmamız gerekiyor; bu örnekte olduğu gibi , ilk kadına ve çocuklara yapılan haksızlıktan bozulan düzenin etkilerinin sarsıntılarıydı. Mutlu olabilmeleri için, eğer ikinci kadın başarabilirse suçunu kabullenmesi ve birinci kadının erkekle bağını onurlandırması gerekiyor.

O zamanlar danışanımla yaptığım çalışmalarda erkek kadından devamlı uzaklaşıyordu. Gitmek istediği yön kesinlikle belliydi.
Partnerle araya örülen duvarın geriye gidilince içine doğulan kök aileyle de dolaşıklığı -kilitlenme-olduğu görülür. Bilinmeden geçmiş aile düzeninde dolanmış -kilitlenmiş-olunan yaşananların sonuçları şöyledir; çok zor çözümü olan ilişkilerin yaşanması.

Yukarıdaki örnekteki bayan danışanım babasız olarak
büyümüştü ve iki dedesi de cinayete kurban gitmişlerdi. Baba tarafından olan
birçok üvey kardeşinin varlığını sadece başkalarından duyarak biliyordu. Tüm
bunların ilişkisini etkilediğini gayet tabii kavrayabiliriz. Babaya duyulan
özlem -baba arayışı-ileriki bir partner tarafından doyuma ulaştırılamaz. Dahası
yukarıda ki örnekte olduğu gibi öldürülen aile üyeleriyle arasında dayanışma
-kilitlenme- de vardır…

Bir erkek hayatında bir kadın varsa gerçek erkektir, aynı şekilde kadında yaşamında bir erkek varsa gerçek bir kadındır

Bert Hellinger

Eşler ve Gerçek birliktelik…

Eşler gerçek birliktelik ve Aşkta birbirlerini kadın ve erkek olarak istemelidirler.

Başka sebeplerden dolayı birbirlerini istiyorlarsa bu ilişki yürümeyecektir. Mesela; maddi güvence, diğerinin bir diğeri için devamlı yemek yapması. Rahatlık; yaşam sorumluluğunu partnerine yüklemek.,.Mesela çamaşır yıkama sorumluluğundan kurtulma gibi. Dini inançların ortaklığı veya birbirlerini gelecekte çocuklarının annesi veya babası olarak istemeleri.

Bir erkek gerçek erkekliği babadan alır, eğer babayı kabullenmezse erkekliğini bastırmış olur

Bert Hellinger

Baba ve Annenin kabulü

Bir erkek doğru bir evliliği gerçek kurallara göre, kalpten babasını olduğu gibi kabullendiği, onayladığı zaman gerçekleştirebilir. Aynı şekilde kadın içinde annesi geçerlidir.

Bir kadının yeni tanıştığında kadın eğer; babasını kalpten onaylamamış ise, kadın (bilinçaltı) o erkeği gerçek erkek olarak istemez. Çünkü bir erkek gerçek erkekliği babadan alır, eğer babayı kabullenmezse erkekliğini bastırmış olur.Aynı şekilde kadında gerçek kadınlığı annesinin yanında olarak gerçekleştirir..Sevginin ilk halkası anne ve baba sevgisi ile başlar.

Robert Bly bir kitabında  Sert erkek-Güçlü Erkek şöyle diyordu; Amerika’da 1940´larda halk psikolojisi üzerine yapılan bir araştırmada genç erkeklerin babalarını reddetmeleri öneriliyordu. Oğullar babalarını oynanacak nesneler olarak görüyorlar, dalga geçiyorlar, kırıcı davranarak alay  ederek gülüyorlardı. Sonucu tahmin edebilirsiniz; bunlar apaçık Maçolardı. Ani araştırmada ortaya çıkan başka ilginç bir sonuçta, Amerikalı babaların oğulları tarafından ret edileceklerini bekliyor olmalarıydı.

Robert Bly zamanımızdaki erkeklerde >>Baba
Suyu<< eksikliği olduğundan emindir. Bu eksikliğin nasıl giderileceği
konusunda Hellinger’in de dikkat çektiği noktada benzerlikler vardır.

Baba verir, oğlunun ,-vücud hücreleri alır ruhu değil

Bert Hellinger

Bu alınan besin bilinmeyen derinlikte yerini alır. Ve
yavaş yavaş erişkin erkeğin hücrelerine kaydolur şarkılar söylemeye
başlar…Bly´e göre bu baba suyunun alınması sadece vücut hücreleriyle sınırlı
değildir. Baba ve erkek suyunun eksikliğinin nelere sebep
olabileceğini(sonuçlarının ne olabileceğini) Bly kitabında şöyle açıklamıştır;

Erkek babaya açlık duyuyor…

Bu genç erkekler hiç farkında olmadan ömür boyu babalarına açlık duyarak yaşarlar. Bunlar çok önemli şeylerin eksikliğidir, bilinç altıda bunlara reaksiyon gösterir.”

Bly 20 yaşında bir erkeğin görmüş olduğu rüyayı anlatır; 12
yaşındayken anne ve babası ayrılmışlardı, annesinin yanında yaşamına devam
etti. Gençliği boyunca erkeklerden çok kadınlarla sıkı ilişkiler içindeydi ve
bu üniversite yaşamında da böyle devam etti. En yakın arkadaşları
feministlerdi, çünkü onlara aşırı hayranlık duyuyordu. Daha sonra politikaya
atıldı ve kadın hakları savunuculuğunu üstlendi.

Bu arada bir rüya görmüştü; rüyasında sürü halinde dişi
kurtlar ve kendisi ormanda geziyorlardı (kurtlar ona göre bağımsızlığın
ifadesiydiler). Nihayet hep birlikte akan  bir su kenarına geldiler, dişi
kurtlar tek,tek suya bakarak kendi görüntülerini izliyorlardı. Sadece kendisi
suya baktığında hiç bir görüntü oluşmuyordu. Dişi kurtlarla kendisini
karşılaştırdığında kimliğinin olmadığını fark etti. Çünkü kadınlarda erkek
bulamazdı.

Bir vaka çalışmasında;

40 yaşlarında bir danışanımı hatırlıyorum, davranışları
ürkek ve kadınlaşmış bir erkek görüntüsü sergiliyordu, çok kısa zaman önce
annesinin evinden ayrılmıştı, 10 yıl önce babasını kaybetmişti. Annesinden
nefret ediyor ve babasını hiç kimseye örnek olmayacak kadar
>>zayıf<< görüyordu. Babası erkek rolünde aşırı derecede zayıfta
olsa bir erkek  erkek  suyunu yalnızca babadan alabilir.

Danışanım endişeli bir şekilde >>”Depresyondan
çıkmak istiyorum, kendime güvenmeye ihtiyacım var, artık gerçek bir erkek olmak
istiyorum”<< diyordu. Babasının negatif karakterini anlatmaya
başladığı zaman konuşmasını yarıda kestim ve çocukluğunda babasıyla yaşadığı
pozitif hatıraları tasvir etmesini tavsiye ettim.

Genç adam başını önüne eğerek gerçekten de çocukluğunda
babasıyla yaşamış olduğu bir epizodu anlatmaya başlamıştı. Aniden ağlamaya
başladı, babasını sevdiğini hissetmesinden dolayı çok üzülmüştü.
>>”Anlam veremiyorum, bu nasıl olabilir, oysa ben onu reddediyorum?”<<

Onunla tartışmak yerine baba sevgisini çok daha derinden hissedebileceği bir çalışma yapmayı önerdim. Fakat o bu şekilde bir çalışmayla derin sevgi ve acıyı hissetmeyi reddetti. Gelecek randevuyu iptal ederek kendisini bir ömür boyu baba suyundan mahkum etti. Ayrıca 40 yaşına rağmen hiçbir partneri olmamış ve hiçbir kadınla cinsel ilişki yaşamamıştı..Artık gerçek bir erkek olmak istiyorum demesinin sebebi de buydu.

Bir erkeğin aldığı baba suyu ne kadar azsa, kadınlardaonu aynı oranda erkek olarak ilginç bulmazlar.
Böyle erkeklere karşı kadınlar sadece acıma hissederler ve onlarda çekici hiç bir şey göremezler.

yorum bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!