Biz ne kadar genç ya da yaşlı, ne kadar zengin ya da fakir, ne kadar eğitimli olursak olalım.Hepimiz aynı şekilde hissediyoruz.

Siz tatmin edici bir yaşam istiyor musunuz?

Biz davranışlarımızı, mantıksız olarak niteliyor ve bu anlam veremediğimiz davranışlarımızı sürekli bir şekilde tekrarı yaşıyor olabiliriz.

Belki de tüm çabalarımıza rağmen bizim bu yaşadığımız olumsuzlukları değiştirme kabiliyetimizin olmadığına inanıyoruz.!

Kişi ve ilişkilerin niteliğine göre, bizdeki bu muzdarip olmuş kronik hal almış kısır döngülerimizi, tekrar tekrar yaşamak zorunda değiliz.

Bu anlamsızlığı, mantıksızlığı aile sistemimiz üzerinde  çalışarak öğrenebiliriz.

Bu ilişki “herkesin aile sisteminde tanınması ve haklı bir yere oturtulması” ile giderilerek çözüme kavuşur.

Gizli, bilinçsiz yani -bilinç dışı ayarları ve kuralları- geliştirme ve değiştirmede aile dizimi bize yardımcı olur.

Sistem içerisindeki kısır döngüleri ve kilitlenmeleri engeller ve çözüme kavuşurturur.

Bu öğrenme deneyimi, bizim gücümüzü büyük ölçüde değiştirerek yaşamdan aldığımız doyuma ve memnuniyete katkıda bulunur.

Bu yöntemin içinde önemli bir özelliktir. Bert Hellinger bu hakka ait çağrıyı (Love ) “Sevgi Düzenleri” diye açıklar.

Aile Dizimi yaptırmak için olası konular….

•             İlişkiler: Çatışmalar, ayrılık, güçsüzlük, iktidarsızlık, ilgisizlik, iletişim sorunları, çevre ile ilişkiler, ablukalar, evlilik-kültürel farklılıklar, ilişkilerdeki nedensiz sorunlarda

•             Ağır kader: Kürtaj, ölü doğum, hayatta kalan ikiz, evlat edinme

•             Şiddet:  Savaş travması, katil, mağdur

•             Aile içi çatışmalar: Ebeveynler ve kardeşler arasında çatışmalar ile uzlaşma olmaması, aile içi aidiyetin olmaması, dışlanma, hiçe sayılma, reddedilme, ilişkilerin bloke edilmesi

•             Yükler: Üzüntü, depresyon, ölüm korkusu, ciddi kazalar, , intihar, yaşam enerjisi eksikliği, eylemsizlik

•             Çocuklar: Öğrenme güçlüğü, hiperaktivite, okul başarısı, pasiflik, uyuşturucu, otistik çocuklar, okul arkadaşları/ öğretmenleri ile çatışmalar, birden fazla evlilik gibi karışık aileler

•             Meslek: Yeni bir iş için karar verememe, kendini tekrar etme, işten çıkarma, iflaslar ve kalıcı işsizlik, zorbalık, liderlik sorunları, tükenmişlik

•             Bağımlılık: Uyuşturucu, kumar bağımlılığı, sigara, özlem

•             Para: Kayıplar, iflas, rehabilitasyon gerekliliği, zorluklar, miras,

•             Kararlar: Yeni ev, kendi işini kurma, yeni bir hayat yönünde ilişkide değişiklik, aile -iş -veraset planlama

•             Duygu ve korkular: Ayrılık anksiyetesi, varoluşsal korku, suçluluk, benlik saygısı, agorafobi, obsesyonlar, tıkanıklıklar, kilitlenmeler, travma, kısır döngüler.

•             Sağlık: Alerjiler, ağır hastalıklar ve kazalar (özellikle tekrar tekrar yaşanan) organ nakli, depresyon, sırt ağrısı, migren vb.

•             Ait olamama :  Sürekli yer değiştirme, göç etme isteği, gurbet

•             Kimlik ve kişilik sorunları:  Kişilik ve benlik sorunları, cinsel kimlik.

Bir sonraki aile dizimi uygulaması için

“Gülümseme geldiğinde çözümde gelmiştir.”Bert Hellinger

error: Content is protected !!