fbpx

I. Aile dizimi nedir?

Alman terapist Bert Hellinger, aile dizimleri ile kısa ve yoğun
yeni bir terapi türü geliştirdi . Bu sistematik aile dizimi yaklaşımı,  tek başına ayakta duran çok nesil aile terapisinin daha da geliştirilmesidir.

Hellinger , ailelerde birçok nesil boyunca ilişkiler ve bağlar ağında oluşan bir dizi ilke ve prensip keşfetti. Bu prensip ve ilkeler, pratik çalışma ile kendilerini kanıtlamaktadır. Bir aile dizimini, aile heykelleri ve psikodrama unsurlarını içeren belirli bir aile üyesi tarafından kurulan canlı bir genogram (aile ağacı) olarak tanımlayabiliriz. Aile dizimleri formları ve teorik yaklaşımları konusunda ustacadır ve şaşırtıcı prosedür ve etkilere sahiptir.

I. Pratik olarak çalışma

Danışan bir gruptaki aile dizimin’in en etkili kullanımını sağlar . Danışan, aile diziminde ele alınacak belli bir açık talebe sahip olmalıdır (örneğin, depresyonunun nedenlerini veya suçluluk duygularını bilmek ister). İlk olarak, ailesi ile ilgili son iki ila üç nesle ilişkin temel gerçekleri isimlendirir. Daha sonra grup üyelerinden ebeveynlerinin,kardeşlerinin, kendisinin ve ailesinin diğer ilgili üyelerini temsilciler olarak seçer. Temsilciler, ölen aile üyeleri için de seçilir. İstemci kendiliğinden, ancak yoğun konsantrasyonla, temsilcileri açık bir alan üzerine yerleştirir. Onlara alan içinde bir yer ve yüz yönünü verir ve bu sayede onları birbirine göre ayarlar. Bundan sonra istemci bir gözlemci olur.

Terapist, temsilcilere duyguları ve algıları hakkında sorular sorar. Bundan sonra, genellikle temsilcilerin tekrar etmeleri için ifadeler ya da almaları için yeni yerler önermektedir. Temsilciler, ifadenin doğru olup olmadığına ve yeni bir yer aldıklarında duygularının değişip değişmediğine dair iyi bir fikre sahiptir. Çoğunlukla, geri bildirimlere göre diğer aile üyelerinin temsilcileri gruba eklenir(amca, büyük anne ve büyük baba gibi) ve etki gözlemlenir.

Bir aile dizimi genellikle 15 dakika ile bir saat arasında sürer, bazen de daha kısa veya daha uzun sürerler. Terapist,  herkesin bulunduğu yerlerde iyi hissettiği zaman ya da ailede duygusal olarak patlayıcı bir durum ortaya çıktığı zaman aile dizimini sonlandırır .

III. Tedavinin Etkisi

Temsilcilerin net algıları sayesinde, istemcinin- açıkça ve tam olarak – aile içinde duygularının kimler tarafından ele geçirildiği anlaşılır. Şaşırtıcı bir şekilde, çoğu zaman, şimdiye kadar pek bilinmeyen,önceki nesillerin ölen üyelerinden devir alınırlar.

Danışan daha sonra kafa karıştırıcı duyguların nereden geldiğini veya ailesindeki ilişkilerde neden rahatsız olduğunu fark eder.

Daha önce olumsuz etkilere sahip olan bağlantılar ışığa getirilmekte ve çoğu kez çözümlenmekte ya da değiştirilmektedir.

Sonunda, aile diziminde yerler değişti ve artık ailenin yeni ve gerilimsiz bir görünümü var. Danışan bu görüşü ailesinin görüşüne dahil eder ve iyileştirici etkisinin ortaya çıkmasına izin verir.

IV. Metot ile ilgili özel noktalar 

Aile öyküsü hakkında gerçekler

Ailede birkaç kuşak boyunca olayların merkezi ve nesiller boyunca etkileri gözlemlenebilir. Bilinmesi gereken önemli noktalar şunlardır:

  1. Erken kim öldü (yaklaşık 25 yaşından küçük)?
  2. Suçlar ve suçlu olan aile üyeleri var mı?

  3.  Ebeveynlerin daha önce (aşk) ilişkilerine sahip mi?

  4. Bazı aile üyelerinin kayda değer bir eğilimi vardır ”(özürlü olan, göç eden, evlilik dışı çocuklar , evlat edinmeler,vs.) Yukarıda listelenen şeylerin aksine, danışanın ilişkileri, sevdikleri ve hoşlanmadığı şeyler oldukça küçük bir rol oynuyorlar.

Düzenin istediği kural ve ilkeler

Tüm ailelerde belli kurallar ve ilkeler geçerlidir. Bu yükümlülükler ve ilkeler üzerine çalışan. Hellinger’in uzun yıllara dayanan
bir bilgi birikimi ve deneyimlerinden aile dizimi evrimleşmiştir ve diğer terapistlerin çalışmalarıyla defalarca onaylanmıştır.Çok istisnalar olsa da, bu kurallar ve ilkeler kendilerini düzenli olarak göstermektedir.

Aile dizimi içinde Bilme alanı

Danışan bir aile dizimi ile ailesinin temsilcilerini yerleştirdiğinde, temsilciler temsil ettikleri aile üyelerinin duygularını algılar. Temsilciler, aile sistemi hakkında daha derin bir düzeye ya da daha derin bir gerçeğe erişebilirler – hala açıklanamaz bir fenomen.

Aile dizimi ile yapılan çalışmalarda, terapist bu fenomene güvenmeyi öğrenir ve bu fenomeni kendisine rehber edinir.. Diğer terapi türlerinde de (psikodramalar, aile heykelleri) görülen bu olgu, henüz hak ettiği dikkati çekmemiştir.

Tekrar,tekrar ortaya çıkan “Ritüelleştirilmiş” ifadeler

Daha derin bir gerçeğe erişim nedeniyle,kullanılan dil çok açık ve basittir. Genellikle ifadeler sondaj ritüelinin etkisine sahiptir, örneğin, birisinin erken öldüğünde “ölümü ve kaderini kabul ediyorum”demesi gibi.

Temsilci, söz konusu ifadelerin o anda doğru olup olmadığını her zaman doğrulayabilir. Temsilcilerde ortaya çıkan güçlü duygular bile, ifadenin etkisini kanıtlar.

V. Bazı kurallar ve ilkeler

Bir ailenin her bir üyesi, aileye eşit olarak aittir.

Her ailenin dışa doğru ne kadar yırtık göründüğüne bakılmaksızın sağlam bir iç bağı vardır. Aileye ait olan herkes eşit olarak dikkati hak ediyor. Birisi ailenin dışına çıkarsa, benzer bir kaderi alan daha sonraki bir aile üyesi tarafından temsil edilir.

Bir aile üyesinin erken ölümünün tüm aile sistemi üzerinde güçlü bir etkisi vardır.

Özellikle genç bir insanın ölümü, tüm aile üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Ölenlerin kardeşleri, “Seni takip edeceğim” cümlesi ile ifade edilen, kendileri de ölmek için bir eğilim gösterirler. Eğer birisi bu şekilde zorlanırsa ve daha sonra çocukları varsa, çocuklar bu yükü hisseder ve yükü taşıyanın üstünden alarak rahatlatmak isterler (“Sizden daha iyi”). Ölüm eğilimi, aile üyesinde hastalık ,aşırı uyuşturucu kullanımı tehlikeli türdeki sporlarla uğraşmak gibi tehlikeli faaliyetler ya da davranışlar aracılığıyla kendini gösterir.

Çocuklar ebeveynlerine sadıktır.

Çocuklar nadiren, eğer daha mutlu ya da
daha tatmin edici hayatlar kurmaya cesaret edemiyorlarsa, anne ve babasına
sadakatinden dolayı, ebeveynlerin hatalarını ve talihsizliklerini tekrar
ederler.

Çocuklar ailenin diğer üyelerinden duygularını alırlar.

Bu iki şekilde ortaya çıkar: ya bir aile üyesi ile güçlü hisler paylaşırlar (bu hisleri taşımaya yardımcı olurlar, ifade ederler) ya da ifade edilmemiş duyguları üstlenirler. Örneğin, itaatkar bir büyük anne, kocası tarafından fiziksel olarak istismar edilir. Görünüşe göre hiç bir neden yokken kocasıyla ilişkisi kötü olan bir torunu vardır.. Aile diziminde torunun büyük annenin öfkesini taşıdığı ortaya çıkar.Aktarım.

Dikkat edilmesi gereken kurallar var.

İlk önce (aile içinde) gelen, o bir eş veya bir kardeş olsun, ilk sırada yer alır. Diğerleri kronolojik sırayla saat yönünde sırayı takip eder. Bu yerleştirme, yargılama veya değerlendirme yapılmadan dikkate alınmalıdır. Mevcut negatif bağlantıların ardından herkesin bu tür yerleşimlerinden rahat bir şekilde hissedildiği iyi bir temel düzen kurulur.

Genellikle anne babalar, ilk sırada yer alırlar ve saat yönünde en yaşlıdan en küçüğe doğru, çocuklar gelir.

VI. Terapistin rolü

Terapist ortaya çıkar ve herkesin iyi hissettiği iyi bir düzen veya yerleştirme arar. Bunu yaparken bir aileyi kontrol eden dinamikler ve ilkeler hakkındaki bilgisini kullanır. Temsilcilerin tepkilerinden, doğru yolda olup olmadığını sınar. Her ne kadar çalışma dışarıdan danışan merkezli görünse de, kalitesi terapistin ne kadar iyi temsil ettiği ve temsilcilerin tepkilerini dikkate aldığı ölçüde ölçülür.

https://www.hellinger.com/

error: Content is protected !!